Category Archives: Luận văn tốt nghiệp kế toán

Đồ án tốt nghiệp công tác tổ chức kế toán tổng hợp

Đồ án tốt nghiệp công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì

Lời nói đầu

       Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin kiểm tra về tình hình tài sản trong mối quan hệ với nguồn hình thành và sự vận động của nguồn hình thành tài sản đó.

       Hạch toán kế toán đã ra đời và phát triển từ rất lâu. Nó là một nhu cầu khách quan của bản thân quá trình sản xuất và xã hội. Nhu cầu này tồn tại trong tất cả các hình thái xã hội khác nhau và ngày càng phát triển. Trong xã hội hiện đại ngày nay, với qui mô sản xuất ngày càng mở rộng, trình độ xã hội hoá và sức phát triển ngày càng lớn thì việc tăng cường hạch toán kế toán về mọi mặt càng trở lên cần thiết.

       Là một sinh viên ngành kế toán việc học tập, nghiên cứu về hạch toán có vai trò quan trọng không thể thiếu. Đặc biệt đợt thực tập về kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì là một cơ hội lớn cho em tiếp cận vận dụng, củng cố những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thực tế. Báo cáo thực tập kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì của em gồm có 3 phần chính:

Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì.

Phần II: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì.

Phần III:  Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì.

Do lần đầu tiếp xúc với thực tế nên không tránh khỏi những bỡ  ngỡ cũng như thiếu sót, em mong thầy giáo và ban lãnh đạo xí  nghiệp giúp đỡ em trong việc hoàn thiện tư duy và lý luận của mình. Em xin chân thành cảm ơn.

Tải mẫu đồ án tốt nghiệp tổ chức công tác kế toán tổng hợp >> Tại đây

Tải thêm một số dạng mẫu báo cáo thực tập kế toán khác tại >> Báo cáo thực tập kế toán

Advertisements

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ

Một mắt xích không thể thiếu trong bất kì một doanh nghiệp nào chính là bộ phận kế toán. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, xã hội ngày càng phát triển và sức phát triển càng lớn thì việc đầy mạnh hạch toán kế toán càng trở nên cấp thiết.

báo cáo thực tập xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì gồm 3 phần chính:

Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán taị xí nghiệp

Phần II: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp

Phần III: Đánh giá

xem tại : http://es.slideshare.net/joliemiu/bo-co-thc-tp-k-ton-tng-hp

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

BÁO CÁO THỰC TẬP

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM HÒA HỢP

Bác cũng đã nói học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn. Do đó việc tìm hiểu thực tế là vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với sinh viên, đã được học kiến thức tại các trường đại học, giờ đi thực tập là lúc để các bạn vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

ở bài báo cáo này gồm 3 phần chính như sau:

phần I: tổng quan về đặc điểm kinh tế, kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

phần II: tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty

phần III: một số đánh giá

xem tại: http://es.slideshare.net/joliemiu/bo-co-thc-tp-k-ton-tng-hp-15242291

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ QUẢNG CÁO TRYỀN HÌNH

Tâm lý con người, ai cũng mong muốn có mức lương tốt, còn tâm lý các doanh nghiệp thì lại muốn tiết kiệm chi phí sản xuất, nhằm nâng cao lợi nhuận. chính vì vậy, để vừa hoạt động có hiệu quả cho doanh nghiệp mà vẫn thu hút được nguồn nhân lực thì đỏi hỏi doanh nghiệp phải có chính sách tiền lương thật phù hợp.

bài báo cáo gồm 3 phần:

phần I: một số nét khái quát về công ty

phần II: thực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty

phần III: nhận xét và kiến nghị

xem tại: http://es.slideshare.net/joliemiu/bo-co-thc-tp-k-ton-tin-lng-15242396

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8/3

Bất kì một doanh nghiệp nào cũng vậy, muốn cho quá trình sản xuất được liên tục, đều đặn, thường xuyên thì việc đảm nhu cầu vật tư đúng về chất lượng, thời gian, cung ứng là rất quan trọng. chính bởi vậy, kế toán nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng.

Báo cáo gồm 3 phần:

phần I: đặc điểm tình hình chung của công ty dệt 8/3

phần II: thực trạng công tác kê toán tại công ty

phần III: kết luận

xem tại: http://es.slideshare.net/joliemiu/bo-co-thc-tp-k-ton-nguyn-vt-liu-15242642

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT HÀ NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT HÀ NAM

Bất kì một công ty nào, muốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì tất cả các bộ phận phải hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Trong đó, kế toán là một trong những bộ phận vô cùng quan trọng, đóng góp lớn cho việc đưa ra số liệu chính xác nhằm giúp lãnh đạo công ty đưa ra quyết định hợp lý.

Nội dung bài báo cáo gồm 3 phần:

phần I: khái quát chung về công ty dệt Hà Nam

phần II: tình hình tổ chức bộ máy kế toán và thực trạng công tác kế toán tại công ty

phần III: thu hoạch và nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty

xem tại : http://es.slideshare.net/joliemiu/bo-co-thc-tp-k-ton-15310197

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN

TẠI CÔNG TY MẶT TRỜI VIỆT

Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 4 chương chính:

chương I: cơ sở lý luận chung kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải trả

chương II: thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải trả tại công ty

chương III: đánh giá khái quát công tác kế toán tại công ty

chương IV: một số kiên nghị và đề xuất hoàn thiện công tác kế toán.

xem tại : http://es.slideshare.net/joliemiu/n-tt-nghi